Dizajn pakovanja/ ambalaže

Dizajn pakovanja/ dizajn ambalaže

Prvi susret sa proizvodom jeste pakovanje. Neophodno je da prati vrednosti samog proizvoda i ujedno ga učini prepoznatljivim i izdvoji od konkurencije. Pakovanje oslikava i vrednosti brenda, a izbor kupca zavisi u velikoj meri od reackije koju izazove pakovanje.

Bilo da je u pitanju prehrambeni, konditorski, mlečni, hemijski, kozmetički ili farmaceutski proizvod, pakovanje/ ambalaža otvara vrata ka kupcu. Značajan aspekt jeste originalna, laka upotreba i ergonomičnost. Izbor materijala, kvalitet završne obrade, štampa, zajedno sa formom čine ukupni dizajn proizvoda.

Dizajn pakovanja / dizajn ambalaže

Prilagođenost ciljnoj grupi

Verujemo da utisak koji proizvod ostavlja mora da uradi najveći deo kada je u pitanju marketing. Analiza konkurencije, potreba ciljne grupe, tržišta neki su od procesa koji prethode kreiranju jedinstvenog dizajna. Novo pakovanje u pojedinim slučajevima može otvoriti potpuno novo tržište te je istraživanje jedno od ključnih procesa prilikom dizajna pakovanja.

Izrada prototipa/ vizualizacija pakovanja ili proizvoda

Pakovanje često zahteva dosta istraživanja, te sitne adaptacije mogu napraviti veliku razliku u tehnološkim uslovima izrade, ceni produkcije ili načinu upotebe. Sa druge strane dizajn traži da bude sagledan u 3d i realnom prostoru. Vizualizacija i izrada prototipa ističu se kao logičan izbor na putu kreiranja jedinstvenog i dugotrajnog kvalitetnog rešenja.