IdeaBoards – table za pisanje kredom

  • IdeaBoards – table za pisanje kredom

IdeaBoards – table za pisanje kredom

Tablama za pisanje kredom smo dali novu ulogu, kreirali smo ikonografiju i dizajnirali oblike kroz set piktograma koji smo razvili. Pisanje kredom može koristiti u različite svrhe, a mi smo istakli ono što je osnovno, širenje Ideja. Tu raznovrsnost smo hteli proširiti, tako da table za pisanje mogu biti u bilo kojoj nijansi, proizvoljnih dimenzija i dizajna. Dali smo mogućnost da korisnici sami osmisle i kreiraju svoj IdeaBoard, i upravo to odstupanje od šablona i sloboda povećali su interesovanje, a kao rezultat su se desili zahtevi koje nismo mogli predvideti. Pokušali smo da ispratimo sve zahteve i da odgovorimo na sve tehničke izazove, tako da su korisnici sami uključili svoje ideje i osmislili širok dijapazon funkcija tabli za pisanje. Reklama, igračka, poklon, podsetnik, promo materijal, nametag, edukativna igračka, detalj za enterijer…

Piktogrami kao osnova za dizajn tabli za pisanje kredom

Date: March 17, 2016

Category: Art direkcija, Dizajn pakovanja, Grafički dizajn, Product design